«Инсценировка сказки на казахском языке «Жеті лақ»

(Разновозрастная  группа)
Білім беру салаларыОбразовательные области: «Катынас»- «Коммуникация»
БөліміРазделы: Драма
ТақырыбыТема: «Инсценировка сказки  на  казахском языке «Жеті лақ»  
МақсатыЦель: формировать интерес к художественной литературе посредством театрализованной деятельности,
Білімділік/Образовательная задача: познакомить детей с литератруным жанром – сказкой, формировать представление о народных сказках,  учить детей  играть роли персонажей сказки «Жеті лақ», понимать фразы на казахском языке, внятно прговаривать эти фразы, отвечать на вопросы по содержанию,
Дамытушылық/Развивающая задача: развивать память, мышление, внимание, речь, творческие способности,
Тәрбиелік/Воспитательная задача:  воспитывать любовь и интерес к литературным произведениям – сказкам, желание выполнять роли персонажей.
Керекті құралдар/Оборудование: макеты деревьев - лес,  маски волка, козы и семерых козлят, макет домика, имитация  большой ямы, стол и молоточек для кузнеца, персонаж – сова.
Билингвалдық  компонентіБилингвальный компонент: ертегі-сказка, ешкі – коза, лақтар – козлята, Үй – избушка, домик, жеті лақ-семеро козлят,  қасқыр-волк, ешкімге ашпаңдар – никому не отпирайте, дабыс – голос, темір ұста – кузнец, ор – яма
Сөздік жұмысСловарная работа: актеры, сказочные персонажи, ешкімге ашпаңдар – никому не отпирайте, темір ұста– кузнец, мother (мазер)-мама, Goat (коут)-коза, jump( джамп)-прыгай.

Ход ОУД.
Сюрпризный момент.
«Влетает» сова. У нее в клюве книга.
-Сәлеметсіз бе! Ребята,  я нашла в лесной библиотеке интересную книгу, но я не умею  читать. Прочтите мне эту книгу.
-Ребята, посмотрите на обложку книги. Как вы думаете, какая сказка здесь написана? Уважаемая, сова! Мы тебе эту сказку покажем. Наши ребята выступят в роли артистов. И сказка прозвучит на казахском языке. Ты, Сова, услышишь фразы и на английском языке. Устраивайся, сова, поудобнее.
Ведущий начинает рассказывать сказку.
Тәрбиеші:
-Ерте-ерте заманда  бір ешкі және жеті лағы болыпты. Олар  орманда  өмір сүріпті. Ешкі орманнан азығын тауып, жинап әкеледі екен.  Ешкі орманға кетерінде былай дейді:
Ешкі: (Милана)
-Лақтырым, шырақтарым – шұнақтарым есікті ешкімге ашпаңдар, мен сендерге шөп, сұт әкелемін.
Лақтар: (Софья)
-Жарайды, есікті ешкімге ашпаймыз.
Тәрбиеші:
- Лақтар үйде ойнап, секіріп қала береді. Ешкінің үйде жоғын білден қасқыр, ешкінің үйіне келіп есігін қағып былай дейді.
Қасқыр: (Максим)
- Лақтырым, шырақтарым- шұнақтарым анаң келді, есікті ашыңдар.
Лақтар:
-Есікті ашпаймыз сен біздің анамыз емессің! (Лева)
 - Сенің  даусың жуан, ал анамыздың дауысы жіңішке.(Дима)
Тәрбиеші: -Сөйтіп қасқырға есікті ашпайды. Орманнан  анасы оралады.
Ешкі:
 - Лақтырым, шырақтарым кутыңдаған шұнақтарым. Есікті ашпыңдар, аналарың шөп, сүт әкелді. (Милана)
Лақ:  Анашым! Анашым! Қасқыр келді есікті қақты!. Біз аншадық есікті. Мother, мother  wolf  came. Knocking on the door. We did open not door. (Мазер, мазер, вулф кам. Нокин он зе дьор. Уи дид опен нот дьор.)  (Амир)
Ешкі:  -Жарайсыңдар лақтарым! Мен орманға тағы кетемін, ал сеңдер есікті ешімге ашпандар.
https://i.mycdn.me/image?id=852249571529&t=0&plc=WEB&tkn=*xLMubN-OnrvkIrqY7YkbgcmK-2IТәрбиеші:   Балалар, шеңберге тұрындар.
Физкультминутка:
Шеңберге біз тұрайық, достарым кел билейік.
Артқа қадам, алға қадам, орнымызда бұрылып.
Тәрбиеші:
-Ешкі орманға кетеді. Ал қасқыр темір ұстаға барады, даусын жінішкелетуге.
Қасқыр: Темір ұста менін дауысымды жінішкелетіп бер.
Темір ұста: Жінішке дауысын дайын болды, енді ал!
Тәрбиеші:
- Қасқыр лақтарға асыға кетті!
Қасқыр:
- Лақтырым, шырақтарым, мен сендерге сүт, шөп әкелдім есікті ашыңдар.
Лақ:  Анашым! Анашым! Келді есікті ашайқ! (Варя)
Лақ:  Ол, Анашымыз емес, ашпаиқ!  (Камилла)
Тәрбиеші:
-Лақтар куанып есікі ашып жіберсе ол қасқыр болады.
-Алты лақты қасқыр алып кетеді, ал бір лақ тығылып қалады. Орманнан ешкі оралады.
Ешкі:
-Лақтарым шырақтарым қайдасыңдар?
Тәрбиеші:
-Тығылып қалған лақты тауып алады.
-Лақ :  Лақтарды қасқыр алып кетті. (Катя)
Ешкі:
- Сен  үйде қал, мен орманға  қасқырды  іздеуге барамын.
Тәрбиеші:
-Ешкі  орман ішін аралап келе жатса алдыңнан қасқыр шығады.
Ешкі:
-Қасқыр, сен менің лақтарымды кайда?
Қасқыр:
-Жоқ, олар орманда ойнап жүрген болар.
Тәрбиеші:
-Сөйтіп қасқырмен ешкі кележатса, алдарынан үлкен ор кездеседі.
Қасқыр:
-Ешкі секір. Goat jump. (Коут, джамп.)
Ешкі:
- Жоқ, бірінші сен секір. No you ferst jump. (Ноу, ю фёрст джамп.)
Тәрбиеші:
- Сөйтіп қасқыр шұңқырдан секірем деп, шұңқырға түсіп кетеді. Сол кезде қасқырдың қарыны жарылып,  лақтар  сыртқа шығады.  Ешкі лақтарын  қүшағына салады!
Козлята бегут к маме-козе с радостными криками:
- Мother, мother ! Мазер, мазер!
Коза обнимает козлят. Они радостно кружатся в хороводе.
В-ль представляет артистов. Артисты раскланиваются.
Анализ ОУД.
-Как называется  сказка, которую  сегодня показывали наши артисты?
-Кто из персонажей вам понравился?

Күтілетін нәтижеОжидаемый результат:
Нені біледі Что знает:  название сказки, фразы из сказки   на казахском и английском языке, понимает эти фразы,
Қандай түсініктерді игереді Какими понятиями овладел:  представление о народных сказках,
Меңгерген дағдылары мен іскерліктері Умеет:  изображать персонажей сказки «Жеті лақ», отображая повадки конкретного героя,   понимать  фразы на казахском и английском языке.   

Нечаева Г.А.  воспитатель мини-центра при КГУ «ОШ №37», г. Караганда